Sonett Gall soap, bar

Gall Soap – Sonett, 100g (Manufactured weight)
Against stains.

Price
2,15 €
List Price
4,10 €
Availability
In stock

Application:
- Moisten the soap and rub it into the dry stain. Allow it to work in an then rinse.
- Effective against stains caused by fruit, ink, ballpoint pens, fat blood, etc.
- Only suitable for white and colour-fast textiles. (Please check that the material is colour-fast by testing the soap a non-visible area.)

INGREDIENTS:
>30% Palm oil soap*, 15-30% coconut fat soap*, 1-5% beef gall, <1% chlorophyll, salt, sodium thiosulphate.
*= certified organically grown.

Tätä tuotetta mahtuu pieneen kirjeeseen 2 kpl.

————————————————————————————————————————

Sonettista…
Sonettin päämääränä on ollut kehittää pesuaine niin, että ympäristöystävällisyys ei ole ainoa laadun tae, sillä useimmiten se tarkoittaa vain että luontoa kuormitetaan mahdollisesti vain hiukan vähemmän kuin ennen. Aina ei sitäkään. Tärkeintä on käsitellä pesuaineiden ainesosia , jopa vettä siten, että aineet takaisin luontoon joutuessaan käyttäytyvät alkuperäisen luonteensa mukaisesti ja yhtyvät luonnon kiretokulkuun. Ts. niitä ei ole käsitelty luonnolle vieraiksi aineiksi. Sonett on tutkinut pitkään veden laatua ja kulkua luonnossa, aineiden yhdistymistä ja hajoamista ja tehnyt lukuisia koesarjoja näistä mm. vedentutkimuslaitoksen kanssa. Pesuaineisiin lisätään Demeter-laatuisia (Demeter on biodynaamisesti viljellyn tuotteen kansainvälinen laatumerkki) raaka-aineista valmistettua balsamia, joka yhdessä valmistusaineena käytetyn rytmisoidun veden kera vaikuttaa suotuisasti pesutulokseen ja käytetyn veden hajoamiseen. Sonett-puhdistusaineet testataan myös laaduntarkkailumenetelmin, esim. pisara-analyysillä.

“Elävä vesi virkistää ja ylläpitää elämää maapallolla. Puhdas vesi ei ole enää itsestään selvä asia edes Euroopassa. Tietenkin vesihanoistamme virtaa kemiallisesti riittävän puhdasta ja mikrobiologisesti moitteetonta vettä (ainakin melkein aina). Kilometrien pituinen matka vesijohdoissa ja eri puhdistus- ja saostuslaitteiden kautta ei kuitenkaan johda meille samanlaista vettä, kuin mitä puhdas aktiivinen, elävä vesi on. Käsitelty vesi menettää valtaosan luonnollisesta voimastaan. Vesilaitoksen vesi on “puolikuollutta”. Sen pitkäaikainen käyttö heikentää elintoimintoja. Luonnossa vesi haihtuu vesistöistä ja kasvihengityksen kautta höyrynä ilmakehiin. Takaisin maahan se tulee sateena ja lumena. Maassa vesi suodattuu eri maakerrosten läpi pohjavedeksi, josta se erilaisina pyörteinä ja aaltoliikkeinä kulkeutuu maan pintaan puroiksi, joiksi ja järviksi. Lopulta vesi päätyy mereen. Veden kulkuun ja kiertoon vaikuttavat eläinradan, planeettojen, auringon ja ennen muuta kuun vaiheet. Kuun vaikutus on helpoimmin havaittavissa nousu- ja laskuvesirytminä valtamerissä.”

“Puhdas ja todella arvokas lähdevesi, etenkin korkeilla vuoristoseuduilla, on “kypsää” vettä, joista luonto ja ihmiset saavat aidosti energiaa. Siksi on ollut mahdollista elää vedellä ja leivällä. Pohjavesi pitkään käytettynä ei ole yhtä laadukasta. Sama kiertokulku, joka tekee lähdevedestä korvaamattoman elintarvikkeen, elämää ruokkivan aineen, takaa osana pesuaineen koostumusta korkealuokkaisen pesutuloksen ympäristöä kohtuuttomasti kuormittamatta. Sonett käyttää raaka-aineena kallisarvoista lähdevettä, sillä paras pesevä aine on vesi itse. Saippua edesauttaa, koska se irroittaa lian ja rasvan. Ne hajoavat ja kulkeutuvat takaisin luontoon. Pitkäaikainen käyttökokemus Norjassa ja Suomessa osoittaa, että Sonett-tuotteita voi annostella niukanlaisesti ilman, että pesutulos lainkaan huononee totutusta. Lähdevedellä pestäessä tämä ominaisuus vielä korostuu.”

Lainaukset Sonett esitteestä.

*****

Edellisen nettikaupan tuotearviot:

rtiainen2 (maanantai, 12 lokakuu 2009)
Arvio: 4
Poistaa mainiosti sini/punasävyiset tahrat (esim. mustikka), kellertäviin tahroihin tepsii ainoastaan tuoreeltaan.

salonse (tiistai, 06 lokakuu 2009)
Arvio: 5
Erinomainen saippua tahrojen poistoon.

Browse brands